VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

 

 Maket

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC PISICO 

Chủ Tịch Hội Đồng Quản trị: Ông Lâm Đình An.

Tổng Giám Đốc:                        Bà   Đồng Thị Ánh.

Địa chỉ:                                         99 Tây Sơn, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điện thoại:                                   0256.3947099           Fax: 0256.3947029.

Mã số Doanh nghiệp:               4100258987
Năm thành lập:                          1985

ĐỌC THÊM

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn