VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
There are no translations available.

MaketGIỚI THIỆU SỢ LƯỢC PISICO
Chủ Tịch Hội Đồng Quản trị: 
Ông Lâm Đình An.

Tổng Giám Đốc: Đồng Thị Ánh.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Điện thọai: 0256.3947099         Fax: 0256.3947029.
Mã số Doanh nghiệp: 4100258987
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá tại Việt Nam: 43520

Năm thành lập: 1985

Vốn điều lệ: 275 tỷ đồng
Nghành nghề Kinh Doanh

- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ;

 - Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

 Chi tiết: Chế biến hàng lâm sản;

 - Trồng rừng và chăm sóc rừng;

 - Khai thác gỗ;

 - Hoạt động thiết kế chuyên dụng

 Chi tiết: Tư vấn thiết kế công trình lâm sinh;

 - Hoạt động truyền hình

 Chi tiết: Kinh doanh truyền hình cáp;

 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

 Chi tiết: Đầu tư hạ tầng; Kinh doanh bất động sản;

 - Xây dựng nhà các loại

 Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp;

 - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

 Chi tiết: Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật;

 - Bán buôn tổng hợp

Chi tiết: Kinh doanh nguyên liệu giấy. Mua bán hàng Nông, Lâm, Thủy sản. Mua bán hàng công nghiệp thực phẩm, thức ăn chăn nuôi. Mua bán máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên phụ liệu cho ngành nông, lâm, thủy sản và vật liệu xây dựng; Mua bán máy móc, phương tiện vận tải, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Kinh doanh vật tư, thiết bị viễn thông;

 - Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu

 Chi tiết: Chế biến hàng Nông sản;

 - Chế biến, bảo quản thủy sản và cac sản phẩm từ thủy sản

 - Khai thác và chế biến khoáng sản;

 - Đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp;

 - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;

 - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.

 


 

 

 

 Maket

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC PISICO 

Chủ Tịch Hội Đồng Quản trị: Ông Lâm Đình An.

Tổng Giám Đốc:                        Bà   Đồng Thị Ánh.

Địa chỉ:                                         99 Tây Sơn, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điện thoại:                                   0256.3947099           Fax: 0256.3947029.

Mã số Doanh nghiệp:               4100258987
Năm thành lập:                          1985

ĐỌC THÊM

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn